Класифiкацiя листкiв

Класифiкацiя листкiв

Залежно вiд зовнiшньої будови, розрiзняють складнi та простi листки.

Визначення
Простi листки — це листки, в яких на одному черешку розташовується лише одна листкова пластинка, навiть глибоко розсiчена.
Складнi листки — це листки, в яких на одному черешку наявнi кiлька пластинок.

Основнi типи складних листкiв

Листок Представник Зображення
Трiйчастий Конюшина
Пальчастоскладний Гiркокаштан, люпин
Парноперистоскладний Горох, жовта акацiя
Непарноперистоскладний Троянда, бiла акацiя


В гіркокаштану листки:

прості трійчасті пальчасті перистоскладні

У конюшини листки:

трійчасті перистоскладні пальчасті прості