Корiнь

Визначення
Корiнь — це пiдземний вегетативний орган рослин, якому властивi галуження та необмежений рiст.

Залежно вiд походження, коренi можуть бути:

  • головними (утворюються iз зародкового корiнця насiнини);
  • додатковими (утворюються на рiзних частинах пагона);
  • бiчними (вiдгалужуються вiд головного або додаткових коренiв).

Корiнь виконує ряд важливих функцiй:

  1. Закрiплення рослини в ґрунтi.
  2. Поглинання води та мiнеральних речовин.
  3. Видiлення продуктiв життєдiяльностi (вуглекислого газу, слизiв, амiнокислот).
  4. Синтез деяких речовин, наприклад, амiнокислот та бiологiчно активних речовин (ферментiв).
  5. Запасання органiчних речовин.
  6. Вегетативне розмноження.

До функцій кореня НЕ належать:

фотосинтез виділення продуктів життєдіяльності вегетативне розмноження синтез деяких речовин З перелічених функцій корінь не здійснює лише фотосинтез.

Співвіднесіть різновид кореня за походженням із його характеристикою:
Головний корінь

утворюється із зародкового корінця насінини утворюється на головному або додатковому коренях утворюється на різних частинах пагона

Бічний корінь

утворюється із зародкового корінця насінини утворюється на головному або додатковому коренях утворюється на різних частинах пагона

Додатковий корінь

утворюється із зародкового корінця насінини утворюється на головному або додатковому коренях утворюється на різних частинах пагона