Водорості

Загальна характеристика водоростей:

  1. Загальні ознаки всіх рослин: клітинна будова, автотрофне живлення, клітинну стінка, просочена целюлозою.
  2. Будова: одноклітинні, багатоклітинні та колоніальні.
  3. Тканини та органі відсутні;
Визначення
Слань (талом) – тіло водоростей, не почленоване на тканини та органи.
  1. Хлоропласти – хроматофори або хлорофілові зерна;
  2. Розмноження: вегетативне (поділ клітин навпіл, частинами талому), нестатеве (спорами, зооспорами), статеве (гаметами);
  3. Середовища життя: водне, наземне. Розрізняють водорості, які живуть у солоній воді, та водорості, які живуть лише в прісній воді.
Визначення

Альгологiя – наука, яка вивчає водоростi.

Планктон – органiзми, якi живуть у товщi води, та пересуваються з нею.

Бентос – органiзми, якi мешкають на днi водойм.

Для водоростей характерне:

лише вегетативне розмноження лише нестатеве розмноження лише статеве розмноження усі види розмноження Водорості можуть розмножуватися вегетативно (поділом клітини навпіл або частинами талому), нестатево – спорами та статево – гаметами.

Хроматофор у водоростей – це:

хромопласти пігмент хлоропласт стигма