Гриби

Загальна характеристика грибів

  • Одноклітинні, багатоклітинні, колоніальні організми
    (колоніальний гриб — дріжджі);
  • Необмежений ріст, прикріплений спосіб життя, клітинна стінка з хітину — властивості рослин, характерні для грибів. Однак у рослин клітинна стінка просочена целюлозою, а у грибів хітином.
  • Гетеротрофний спосіб живлення, запасна речовина — глікоген, сечовина в обміні речовин — властивості тварин, характерні для грибів.
  • Вегетативне тіло гриба — міцелій (грибниця), який складається з тонких і розгалужених ниток — гіфів.
  • Розмноження: вегетативне (частинами грибниці), нестатеве (спорами), статеве.
  • Усі середовища існування.
Визначення
Мікологія — наука про гриби.

За будовою грибниці гриби класифікують на нижчі та вищі. Якщо у гіфах немає перетинок, весь міцелій нагадує розгалужену клітину. Гриби з таким міцелієм називають нижчими, а міцелій інколи неклітинним, несептованим.

Якщо у гіфах наявні перетинки, як між клітинами, такий міцелій називають септованим або клітинним, а гриб — вищим.

За розмірами розрізняють мікроміцети та макроміцети. Відповідно мікроміцети — це мікроскопічні організми. Макроміцети — це гриби, в яких утворюється плодове тіло, побудоване із щільно переплетених гіфів. Плодове тіло має вигляд шапки й ніжки.

За способом живлення розрізняють сапротрофи, які живляться рештками відмерлих організмів, паразити, які живуть і живляться за рахунок іншого організму, та симбіотрофи, які не завдають шкоди, а інколи й приносять користь організму, з яким співіснують.

Грибам властивий тип живлення:

Автотрофний Міксотрофний Гетеротрофний Сапрофітний Гриби не є автотрофами або мікотрофами, але сапрофітний – це різновид гетеротрофного живлення.

Виберіть ознаки грибів
Тіло називається

міцелій мікориза слань

Вегетативне тіло утворене

клітинами, що утворюють нитки щільним сплетенням гіф шапкою і ніжкою

Тип живлення

хемотрофи автотрофи гетеротрофи