Предмет вивчення ботанiки. Характеристика царства Рослини

Визначення Ботанiка – наука про рослини, яка дослiджує їх будову, процеси життєдiяльностi, iндивiдуальний та iсторичний розвиток, взаємозв’язок iз навколишнiм середовищем.

Серед напрямів ботаніки розрізняють такі:

  • Морфологія, анатомія та фізіологія рослин;

  • Систематика рослин;

  • Палеоботаніка (досліджує рештки викопних рослин);

  • Геоботаніка (досліджує рослинність Землі).

«Батьком» ботаніки вважається Теофраст. Для більшості представників царства Рослини характерні певні риси, за якими ці організми виокремили в окреме царство. Отже, ознаки, характерні для Рослин:

  • Автотрофне живлення (див.п.1). Ця властивість стосується більшості рослин, хоча трапляються й паразитичні організми, які живляться гетеротрофно.

    Запам'ятай Рослини синтезують органічні речовини та виділяють кисень під час фотосинтезу з вуглекислого газу й води. Фотосинтез відбувається у хлоропластах – різновиді пластид (пластиди – це органели, властиві рослинним клітинам).

  • Необмежений ріст.

  • Клітинна стінка з целюлози. Клітинна стінка оточує клітини не тільки рослин, а й грибів і бактерій, вона є надмембранною структурою. Однак у клітинній стінці грибів міститься інший вуглевод – хітин, а в бактерій – муреїн. Целюлоза – вуглевод, характерний саме для рослин. Він надає клітинам пружності та сталої форми.

  • Запасаюча речовина – крохмаль. Поживні речовини в різних організмів запасаються у вигляді різних вуглеводів. В клітинах рослин запасаються зерна крохмалю.

Вірним є твердження:Рослини запасають глікогенРослини ростуть без обмеженьФотосинтез властивий лише паразитичним рослинамКлітинна стінка в рослин містить хітин і целюлозу Рослини запасають не глікоген, а крохмаль. Необмежений ріст – характерна особливість царства Рослини. Фотосинтез властивий усім рослинам, окрім паразитичних. Клітинна стінка в рослин містить целюлозу, а не хітин.

Last updated