Репродуктивнi органи рослин

Квітка

Визначення Розмноження — здатнiсть усiх органiзмiв утворювати собi подiбних, фундаментальна властивiсть живого.

Розрізняють розмноження:

  • Нестатеве

    • поділом клітин навпіл (одноклітинні водорості)

    • вегетативно (частинами талому або вегетативних органів)

    • спорами або зооспорами (спеціалізованими клітинами)

  • Статеве (гаметами).

Визначення Гамети – статевi клiтини з одинарним (гаплоїдним) набором хромосом – n. Коли двi гамети зливаються, вiдбувається заплiднення та утворюється зигота з подвiйним (диплоїдним) набором хросомом – 2n. З цiєї клiтини розвивається повноцiнний органiзм.

Нестатеве розмноження НЕ відбувається:вегетативногаметамиспорамиподілом клітинНестатеве розмноження може відбуватись спорами, вегетативно або поділом клітин навпіл, а статеве – гаметами.

Last updated