Вегетативнi органи рослин

Визначення Орган — це частина органiзму, яка має певне розташування, будову та виконує певнi функцiі. Органи та тканини наявнi лише у вищих рослин.

Вегетативнi органи До вегетативних органів вiдносять корiнь та пагiн. Це органи, якi виконують основнi життєво важливi функцiї, тобто забезпечують дихання, живлення, фотосинтез, транспiрацiю, транспорт тощо. В процесi еволюцiї вегетативнi органи виникли ранiше за репродуктивнi.

Репродуктивнi (генеративнi) органи До репродуктивних органів вiдносять квiтку, насiнину та плiд. Цi органи виконують функцiї розмноження, формування, захисту, розвитку та розповсюдження зачаткiв.

Співвіднесіть функції органів рослин із загальною класифікацією: Вегетативні органифотосинтез, транспірація, дихання, транспорт речовин, механічна функціярозмноження, формування, захист і розповсюдження зачатків.

Репродуктивні органифотосинтез, транспірація, дихання, транспорт речовин, механічна функціярозмноження, формування, захист і розповсюдження зачатків.

Last updated