Бiологiчнi науки

Біологія – комплексна наука, яка включає в себе багато напрямів. Предмет вивчення деяких біологічних наук необхідно пам’ятати. Нижче наведений мінімальний перелік біологічних наук, який потрібен для того, щоб відповісти на запитання на цю тему на ЗНО з біології.
 • Ботаніка – наука про рослини;
 • Зоологія – наука про тварин;
 • Бактеріологія – наука про бактерії;
 • Мікологія – наука про гриби;
 • Ліхенологія – наука про лишайники;
 • Вірусологія – наука про віруси;
 • Антропологія – дисципліни, присвячені вивченню людини;
 • Морфологія – вивчає зовнішню будову та форму організмів;
 • Анатомія вивчає внутрішню будову та форму організмів;
 • Фізіологія – наука про функції живих організмів та їх частин;
 • Молекулярна біологія, біохімія та біофізика – дисципліни, які вивчають молекулярний рівень організації життя;
 • Цитологія – наука про клітини;
 • Гістологія – наука про тканини;
 • Біологія розвитку – наука, яка вивчає закономірності індивідуального розвитку;
 • Генетика – наука про спадковість і мінливість;
 • Екологія – наука, яка вивчає спосіб життя організмів та їх взаємодію з навколишнім середовищем;
 • Еволюційне вчення – розділ біології, присвячений дослідженню закономірностей історичного розвитку живого;
 • Систематика – наука, основним завданням якої є класифікація живих істот;
 • Палеонтологія – наука, яка досліджує рештки викопних організмів.
Під час вивчення біології Ви зустрічатиметесь з усіма переліченими науками і таким чином їх буде легше запам’ятати.
Наука, основним завданням якої є класифікація живих істот, це:морфологіяанатоміясистематикамікологія Морфологія та анатомія вивчають будову живих істот, а мікологія досліджує гриби.
Предмет вивчення ліхенології – це:бактеріїлишайникигрибирослини Бактерії – це предмет вивчення бактеріології (відділу мікробіології), гриби вивчає мікологія, а рослини – ботаніка.