Царства живого

Усю живу природу можна поділити на дві імперії: Клітинні та Неклітинні. Як уже згадувалося вище, тільки віруси не мають клітинної будови та проявляють процеси життєдіяльності винятково в клітинах інших організмів.

Імперія Клітинні включає надцарства Еукаріоти (Ядерні) та Прокаріоти (Доядерні). До еукаріотів належать ті організми, в більшості клітин яких наявні ядра. Ядро – це органела, яка регулює процеси життєдіяльності в клітині, та в якій зберігається спадкова інформація. До Еукаріотів належать три царства живого: Рослини, Тварини та Гриби та лишайники.

У Доядерних організмів ядро відсутнє, а спадкова інформація зберігається у вигляді великої молекули ДНК, яку називають нуклеоїдом. До Прокаріотів належить царство Бактерії.

Кішка належить до царства:НеклітинніЕукаріотиРослини та твариниТварини Неклітинні – це не царство, а імперія. Царство Рослини та царство Тварини – це два окремих царства. Еукаріоти – це не царство, а надцарство.

Надцарство Еукаріоти НЕ включає в себе:рослинбактерійтварингрибів і лишайників Бактерії належать до надцарства Прокаріоти.

Last updated