Насінина

Визначення Насiнина – це репродуктивний орган рослини, який утворюється з насiнного зачатка в результатi заплiднення.

У насінині є зародок. Він сформувався із зиготи. У зародку можна розрізнити зародковий корінець (№1), з якого згодом сформується головний корінь, зародкове стебельце (№2) та зародкову брунечку (№3), запасні речовини відкладаються в сім’ядолях – зародкових листках (№4). Насінина оточена шкіркою (№5), яка сформувалася з покривів – інтегументів. Також на насінині із зовнішнього боку помітний сім’явхід та рубчик (місце, в якому насінина відокремилася від насінної ніжки). У насінині з двома сім’ядолями ендосперм відсутній, а запасні речовини відкладаються в сім’ядолях – зародкових. Типовою дводольною рослиною є квасоля.

Типова однодольна рослина – це пшениця. В її насінині наявна єдина сім’ядоля – щиток (№6). Він відокремлює ендосперм (№7) від зародка. Крізь щиток поживні речовини ендосперму просочуються до зародка. Шкірка зернівки (№5) зростається з оплоднем.

Зазвичай насіння проростає не одразу після відокремлення від рослини. Спочатку насінина розвивається під час періоду спокою.

Визначення Перiод спокою – перiод, пiд час якого iнтенсивнiсть обмiну речовин у насiнинi знижується, а вмiст води не значний.

Умови проростання насінини:

  • Тепло (оптимальна температура)

  • Вода

  • Доступ повітря

Сім’ядоля – цезародкова брунечказародковий корінецьзародковий листокзародкове стебельце

В насінині квасолі поживні речовини містяться в:ендоспермізародковому стебельцізародковому корінцісім’ядолях Квасоля – дводольна рослина, поживні речовини містяться у зародкових листках – сім’ядолях.

Зародковий листок зернівки пшениці називається:щитокоплоденьшкіркаендосперм Пшениця – однодольна рослина, її єдина сім’ядоля (тобто зародковий листок) називається щиток.

Last updated