Насінина

Визначення Насiнина – це репродуктивний орган рослини, який утворюється з насiнного зачатка в результатi заплiднення.
У насінині є зародок. Він сформувався із зиготи. У зародку можна розрізнити зародковий корінець (№1), з якого згодом сформується головний корінь, зародкове стебельце (№2) та зародкову брунечку (№3), запасні речовини відкладаються в сім’ядолях – зародкових листках (№4). Насінина оточена шкіркою (№5), яка сформувалася з покривів – інтегументів. Також на насінині із зовнішнього боку помітний сім’явхід та рубчик (місце, в якому насінина відокремилася від насінної ніжки). У насінині з двома сім’ядолями ендосперм відсутній, а запасні речовини відкладаються в сім’ядолях – зародкових. Типовою дводольною рослиною є квасоля.
Типова однодольна рослина – це пшениця. В її насінині наявна єдина сім’ядоля – щиток (№6). Він відокремлює ендосперм (№7) від зародка. Крізь щиток поживні речовини ендосперму просочуються до зародка. Шкірка зернівки (№5) зростається з оплоднем.
Зазвичай насіння проростає не одразу після відокремлення від рослини. Спочатку насінина розвивається під час періоду спокою.
Визначення Перiод спокою – перiод, пiд час якого iнтенсивнiсть обмiну речовин у насiнинi знижується, а вмiст води не значний.
Умови проростання насінини:
  • Тепло (оптимальна температура)
  • Вода
  • Доступ повітря
Сім’ядоля – цезародкова брунечказародковий корінецьзародковий листокзародкове стебельце
В насінині квасолі поживні речовини містяться в:ендоспермізародковому стебельцізародковому корінцісім’ядолях Квасоля – дводольна рослина, поживні речовини містяться у зародкових листках – сім’ядолях.
Зародковий листок зернівки пшениці називається:щитокоплоденьшкіркаендосперм Пшениця – однодольна рослина, її єдина сім’ядоля (тобто зародковий листок) називається щиток.