Механізм подвійного запліднення

Визначення Заплiднення – це процес злиття статевих клiтин (гамет).

Для рослин властиве подвійне запліднення, яке у 1898 р. було відкрито професором Київського університету – Сергієм Гавриловичем Навашиним.

Коли пилкове зерно потрапляє на приймочку маточки, вегетативна клітина проростає та утворюється пилкова трубка, але залишаються ще два спермії, тобто дві гамети з гаплоїдним (одинарним) набором хромосом. Вони потрапляють до насінного зачатку крізь пилковхід. Тут один зі сперміїв зливається з яйцеклітиною – запліднює її, утворюється зигота.

Визначення Зигота – це диплоїдна клітина (в ній міститься подвійний набір хромосом).

Із зиготи розвиватиметься нова рослина. Другий спермій зливається з диплоїдною центральною клітиною, в результаті чого утворюється клітина з триплоїдним (тобто потрійним) набором хромосом. З цієї клітини сформується ендосперм, що мітить запас поживних речовин для розвитку зародка. Із покривів (інтегументів) насінного зачатка сформується насінна шкірка, а із зиготи – зародок нової рослини.

В результаті запліднення утворюється:пилкове зернозиготагаметанасінний зачаток Запліднення – це процес злиття двох гамет, в результаті якого утворюється зигота.

Під час розвитку покритонасінних рослин першим відбуваєтьсяподвійне запліднення і утворення зиготиутворення сперміїв і яйцеклітинформування насіння і плодівутворення пилкових зерен і зародкових мішків

Під час розвитку покритонасінних рослин другим відбуваєтьсяподвійне запліднення і утворення зиготиутворення сперміїв і яйцеклітинформування насіння і плодівутворення пилкових зерен і зародкових мішків

Під час розвитку покритонасінних рослин третім відбуваєтьсяподвійне запліднення і утворення зиготиутворення сперміїв і яйцеклітинформування насіння і плодівутворення пилкових зерен і зародкових мішків

Під час розвитку покритонасінних рослин четвертим відбуваєтьсяподвійне запліднення і утворення зиготиутворення сперміїв і яйцеклітинформування насіння і плодівутворення пилкових зерен і зародкових мішків Спочатку формуються гаметофіти: чоловічий (пилкове зерно) та жіночий (зародковий мішок); потім формуються гамети: спермії та яйцеклітини; в результаті злиття гамет відбувається подвійне запліднення та утворення зиготи; врешті-решт, формується насінина та плід.

Last updated