Пагiн: стебло

Визначення Стебло — це вiсь пагона, яка несе на собi бруньки та листки.

До функцій стебла відносять:

  • опорну (стебло несе на собі інші органи рослини);

  • транспортну (по стеблу відбувається транспорт речовин) ;

  • фотосинтез (молоді зелені стебла фотосинтезують).

Внутрiшня будова стебла:

Всерединi стебло має визначену структуру:

  • Зовнi воно оточено покривною тканиною – шаром шкiрки – 1 та шаром корку – 2. Вона виконує захисну функцiю.

  • Під корком розташована кора – 3, утворена основною та провідною тканинами. В ній містяться зерна крохмалю та кристали щавлевокислого кальцію. В корі також розташований луб (флоема). Луб не однорідний, він складається з твердого та м’якого лубу. Твердий луб – 4 утворений міцними волокнами, а м’який луб – 5 містить провідні тканини – ситоподібні трубки та клітини-супутниці. По флоемі відбувається транспорт органічних речовин від листків до кореня, тобто вниз.

  • Під лубом знаходиться шар камбію – 6 – твірної тканини, яка зумовлює бічний ріст. При діленні камбію, клітини відкладаються назовні та всередину, внаслідок чого рослина потовщується. Камбій функціонує періодично, від весни та до зими. Взимку камбій не ділиться. Внаслідок такої періодичності утворюються річні кільця – неоднорідні шари деревини.

  • За камбієм розташована деревина (ксилема; – 7). Деревина складається з річних кілець. Деревина (ксилема) товща за кору, тому що під час ділення камбію (який не функціонує тільки взимку) більше клітин відкладається всередину стебла, тобто формується нове річне кільце – 8. Ксилема побудована з механічних та провідних тканин (у ній наявні судини – 9, по яких вода та мінеральні речовини транспортуються від кореня вгору).

  • Глибше за деревину розташована серцевина – 10. У ній зазвичай відкладаються поживні речовини.

  • Стебло пронизане горизонтальними серцевинними променями – 11, які забезпечують транспорт речовин у горизонтальному напрямку.

У 5-річній гілці яблуні:Одне річне кільце5 річних кілець10 річних кілець25 річних кілець Скільки років існує гілка, стільки в неї і річних кілець. Річні кільця формуються внаслідок щорічного функціонування камбію.

Яка особливiсть внутрiшньої будови стовбура дерева зумовлена сезоннiстю?товщина шару деревининаявнiсть сердцевих променiввiдсутнiсть пухкої сердцевининаявнiсть рiчних кiлець Рiчнi кiльця формуються внаслiдок перiодичної, щорiчної роботи камбiю, який працює сезонно – навеснi, влiтку та восени.

Стебло потовщується завдяки:флоемiкамбiюксилемiсерцевинi Камбiй – твiрна тканина, яка зумовлює потовщення рослин.

Last updated