Добрива

Добрива сприяють кращому мiнеральному живленню рослин та запобiгають виснаженню ґрунту.
Добрива
Добрива можуть бути органiчними та мiнеральними. До органiчних добрив вiдносять перегнiй, торф та пташиний послiд. До неорганiчних добрив вiдносять:
  • фосфатнi – пришвидшують рiст i розвиток рослин, достигання плодiв;
  • нiтратнi – пiдвищують врожайнiсть та вегетативну масу рослин;
  • калiйн* – пiдвищують холодо та посухостiйкiсть рослин, посилюють розвиток коренiв.
До мінеральних добрив належить:торфпташиний послідперегнійкалійні добрива Торф, пташиний послід і перегній належать до органічних добрив.
Які мінеральні добрива найкраще підвищують врожайність і вегетативну масу рослин?фосфатнінітратнікалійніторф Tорф є органічним добривом; фосфатні добрива найкраще пришвидшують ріст i розвиток рослин, достигання плодів, а калійні - підвищують холодо- та посухостійкість рослин, посилюють розвиток коренів.