Добрива

Добрива сприяють кращому мiнеральному живленню рослин та запобiгають виснаженню ґрунту.

Добрива можуть бути органiчними та мiнеральними. До органiчних добрив вiдносять перегнiй, торф та пташиний послiд. До неорганiчних добрив вiдносять:

  • фосфатнi – пришвидшують рiст i розвиток рослин, достигання плодiв;

  • нiтратнi – пiдвищують врожайнiсть та вегетативну масу рослин;

  • калiйн* – пiдвищують холодо та посухостiйкiсть рослин, посилюють розвиток коренiв.

До мінеральних добрив належить:торфпташиний послідперегнійкалійні добрива Торф, пташиний послід і перегній належать до органічних добрив.

Які мінеральні добрива найкраще підвищують врожайність і вегетативну масу рослин?фосфатнінітратнікалійніторф Tорф є органічним добривом; фосфатні добрива найкраще пришвидшують ріст i розвиток рослин, достигання плодів, а калійні - підвищують холодо- та посухостійкість рослин, посилюють розвиток коренів.

Last updated