Транспорт речовин

Транспорт відбувається по висхідній та низхідній течіях.

Течія

Висхідна

Низхідна

Речовини, які транспортуються

Мінеральні речовини та вода, інколи органічні речовини, що відкладалися у підземних органах

Органічні речовини, синтезовані в листках і стеблі

Характеристика різновиду провідної тканини

Деревина (ксилема – рис. а) утворена судинами – трубочками з мертвих клітин, стінки між якими розчинилися.

Луб (флоема – рис. б) утворений ситоподібними трубками – вертикальними рядами живих клітин. В деяких рослин функціонують клітини-супутниці, які виконують допоміжну функцію.

По флоемi рухаються:розчини органiчних речовин до пiдземної частини рослинирозчини мiнеральних солей до пiдземної частини рослинирозчини органiчних речовин до надземної частини рослинирочини мiнеральних солей до надземної частини рослини По ситоподiбних трубках флоеми, утворених живими клiтинами, органiчнi речовини транспортуються вниз, а по судинах ксилеми, утворених мертвими клiтинами, мiнеральнi солi та вода транспортуються вгору.

Виберiть ознаки судин рослин:живi клiтини;мертвi клiтини;входять до складу ксилеми;входять до складу флоеми;забезпечують низхiдний потiк речовини;забезпечують висхiдний потiк речовини; По ситоподiбних трубках флоеми, утворених живими клiтинами, органiчнi речовини транспортуються вниз, а по судинах ксилеми, утворених мертвими клiтинами, мiнеральнi солi та вода транспортуються вгору.

Last updated