Пагiн: загальна характеристика

Визначення Пагiн — надземний вегетативний орган рослин, який складається зi стебла, бруньок i листкiв.

Пагiн виник у рослин, як пристосування до життя в наземно-повiтряному середовищi.

Визначення Стебло – це вiсь усього пагона.

На стеблi тримаються листки та бруньки.

Визначення Листки — бiчнi частини пагона, якi здiйснюють фотосинтез i транспiрацiю (випаровування).

Листки прикрiплюються до стебла у вузлах (а), вiдстань мiж сусiднiми вузлами називається мiжвузлям (б). Уявний кут, який наявний мiж стеблом i листком, називається листковою пазухою.

Мiжвузля iнколи можуть бути видовженими або вкороченими.

Наприклад Укороченi пагони яблунi та грушi навiть мають окрему назву. Їх називають плодушками, тому що на них формуються квiтки та плоди. Пiд час обрiзування дерев плодушки зберiгають. З iншого боку, на пагонах iнколи утворюються новi пагони з дуже видовженими мiжвузлями. Такi пагони вовчки – негайно видаляють.

На верхiвцi пагона та в пазухах знаходяться бруньки, вiдповiдно, верхiвковi (г) та пазушнi (в). Якщо в рослини кiлька пагонiв, то той, який утворився з насiнини, називається головним.

Визначення Брунька – це власне зачатковий пагiн.

До загальних функцiй пагона належать:

  • Опорна (утримання на собi усiх надземних органiв рослин);

  • Транспортна;

  • Запасаюча;

  • Здiйснення фотосинтезу (листки та молодi зеленi стебла фотосинтезують);

  • Вегетативне розмноження.

Пагін складається з:кореня та стебластебла, бруньок і листківстебла та брунькибруньки та квітки Пагін – це вегетативний орган, який включає в себе стебло, бруньки та листки. Корінь – це інший вегетативний орган, а квітка – це генеративний орган.

Last updated