Рiст та галуження пагона

Ріст пагона

Верхівковий (апікальний)

Вставний (інтеркалярний)

Верхівковий ріст обумовлений діленням клітин твірної тканини (меристеми) конуса наростання верхівкової бруньки.

Вставний ріст обумовлений діленням клітин твірної тканини (меристеми), які розташовані у міжвузлях, що вже не ростуть.

Галуження пагона

Визначення Галуження — поява на головному пагонi пагонiв пiдлеглих порядкiв.

Це означає, що на осі першого порядку – на тому пагоні, який утворився з насінини, утворюються осі наступних порядків. Галуження сприяє збільшенню сфер живлення насінини, кращому розповсюдженню спор, насіння та плодів.

Розрізняють такі типи галуження:

Дихотомічне (або вилчасте): перша точка росту ділиться на дві, друга точка росту і так далі. Таке галуження властиве плаунам.

Моноподіальне: пагін стрімко росте вгору за рахунок верхівкової точки росту, а з боків материнської осі наростають вісі наступних порядків. Такий тип властивий хвойним.

Симподіальне: галуження верхівкова точка росту відмирає, а з міжвузля утворюється пагін наступного порядку, далі його точка росту відмирає, а з міжвузля утворюється пагін наступного порядку. Такий тип галуження найрозповсюдженiший у природі.

Last updated