Шапкові гриби

  • Утворення плодового тіла, тобто шапки й ніжки, які є переплетенням гіфів. Основна функція плодового тіла — розмноження, а саме спороношення.

  • Утворення мікоризи (грибокореня). Мікориза — це співжиття гриба з рослиною, наприклад, підберезника з березою. У такому співжитті гриб отримує від рослини органічні речовини, а рослина від гриба — неорганічні.

  • Розмноження вегетативне, статеве, нестатеве.

  • Їстівні та отруйні.

За виглядом нижнього спороносного шару — гіменофору — шапкові гриби класифікують на трубчасті та пластинчасті.

Визначення

Трубчастий гіменофор схожий на сито і властивий білому грибу, підосичнику, маслюку. Пластинчастий гіменофор складається з пластинок, які розходяться від ніжки і властивий опенькам, печериці, мухомору, гливі та блідій поганці. Бліда поганка — надзвичайно отруйний гриб!

Пластинчастим або трубчастим може бути:МіцелійМікоризаГіменофорГіфГіменофор – це спороносний шар з нижнього боку шапки в шапкових грибів. Його будова може бути пластинчастою або трубчастою.трубчастою.

Last updated