«Вихід» рослин на суходіл

Будова та спосіб життя водоростей відповідали умовам, у яких вони мешкають. У водному середовищі немає потреби у провідних тканинах, адже водорості поглинають розчинені речовини всім тілом, немає різких коливань температур, вода підтримує рослину у певному положенні, а отже, непотрібні механічні тканини. Однак поступово у навколишньому середовищі відбувалися зміни.

Припускають, що окремі ділянки суші то знаходилися під водою, то пересихали, а водорості мали якось пристосуватися до нових умов існування.

Близько 450 мільйонів років тому відбувалися такі процеси:

  1. На прибережних ділянках водойм накопичувався мул. Він став фундаментом майбутніх ґрунтів.

  2. Діяльність водоростей сприяла накопиченню кисню в атмосфері.

  3. Навколо планети утворився озоновий шар.

  4. На деяких ділянках планети сформувався сприятливий клімат – теплий і вологий.

Вважається, що сучасні наземні рослини походять від риніофітів.

Визначення Ринiофiти – першi наземi рослини. У ринiофiтiв з’являються тканини, стебло, однак вiдсутнi листки та коренi. Це вiддiл вимерлих рослин.

Last updated