Вищі спорові рослини

Визначення Вищi споровi рослини — рослини, якi мешкають у наземному середовищi та розмножуються спорами.

Характерні риси:

  • Наявність тканин;

  • Наявність органів;

  • Наявність багатоклітинних органів розмноження;

  • Індивідуальний розвиток починається із зародка;

  • Чергування статевого та нестатевого поколінь;

  • Залежність запліднення від води.

Визначення

Життєвий цикл у вищих спорових рослин — це сукупнiсть статевого й нестатевого поколiнь. Спорофiт — це нестатеве поколiння.

На ньому наявні багатоклітинні органи нестатевого розмноження – спорангії. У спорангіях формуються спори з гаплоїдним (тобто одинарним) набором хромосом.

Визначення Гаметофiт – статеве поколiння, особина, в якої наявнi багатоклiтиннi органи статевого розмноження: архегонiї (жiночi органи статевого розмноження) та антеридiї (чоловiчi органи статевого розмноження).

У навколишньому середовищі зі спори розвивається гаметофіт. В архегоніях формуються жіночі гамети – яйцеклітини, а в антеридіях – чоловічі гамети – сперматозоїди. Коли ці дві гамети зливаються, утворюється зигота, з якої розвивається зародок – майбутній спорофіт.

Спорофіт формується з(зі):споригаметофітузиготигаметиСпорофіт – це особина нестатевого покоління, вона формується із зиготи, а зигота утворюється внаслідок злиття гамет. Гамети формуються на гаметофіті, який, у свою чергу, розвивається зі спори. Спори формуються на спорофіті.

Характерною рисою вищих спорових рослин є:наявність одноклітинних органів розмноженнявідсутність тканин і органівзалежність запліднення від водивідсутність чергування поколіньУ вищих спорових рослин наявні багатоклітинні органи розмноження, тканини та органи, складний життєвий цикл із чергуванням поколінь.

Гаметофіт – цеоргани статевого розмноженнянестатеве поколіннярослина з органами статевого розмноженняспорангійГаметофіт – це статеве покоління, тобто особина з органами статевого розмноження.

Last updated