Відділ Хвощеподібні

Загальна характеристика:

  • Члениста будова тіла;

  • Стебло, просякнуте кремнеземом;

  • Переважання спорофіту над гаметофітом;

  • Усі сучасні хвощі – трав’янисті рослини;

  • Формування покладів кам’яного вугілля;

  • Злісні бур’яни;

  • Хвощ польовий – індикатор кислих ґрунтів.

Особливості будови та процесів життєдіяльності хвоща польового:

Джерело зображення – «Ботаника» Андреева И.И., Родман Л.С.

Літерою «б» позначено бурий спороносний пагін, який з’являється навесні та основна його функція – розмноження. На верхівці цього пагона розташований спороносний колосок. На зображенні позначено щиток зі спорангіями (в), які містять такі спори (г, д). Після дозрівання оболонки спор розриваються на стрічкоподібні елатери – пружинки, які утримують спори групами.

Зі спор формуються гаметофіти. Чоловічий гаметофіт позначено літерою «е», а поряд – жіночий (з). Чоловічу гамету – сперматозоїд – позначено літерою «ж». Після запліднення (злиття сперматозоїда з яйцеклітиною) із зиготи розвивається спорофіт.

Після спороношення весняні пагони відмирають, а формуються літні зелені фотосинтезуючі пагони. Їх також називають вегетативними.

На кореневищах хвощів формуються бульби – видозмінені пагони, у яких відкладається крохмаль. Існує припущення, що ці бульби колись використовувалися в їжу.

Підземна частина хвощеподібних – це:корінькоренеплідкореневищечленисте стеблоПідземна частина хвоща представлена кореневищем, на якому можуть утворюватися бульби.

Основна функція весняних пагонів хвоща польового –спороношенняфотосинтезнакопичення поживних речовинзакріплення рослини в ґрунтіВесняні пагони хвоща польового бурі та спороносні, а літні – зелені та фотосинтезуючі.

Last updated