Відділ Хвощеподібні

Загальна характеристика:
  • Члениста будова тіла;
  • Стебло, просякнуте кремнеземом;
  • Переважання спорофіту над гаметофітом;
  • Усі сучасні хвощі – трав’янисті рослини;
  • Формування покладів кам’яного вугілля;
  • Злісні бур’яни;
  • Хвощ польовий – індикатор кислих ґрунтів.
Особливості будови та процесів життєдіяльності хвоща польового:
Джерело зображення – «Ботаника» Андреева И.И., Родман Л.С.
Літерою «б» позначено бурий спороносний пагін, який з’являється навесні та основна його функція – розмноження. На верхівці цього пагона розташований спороносний колосок. На зображенні позначено щиток зі спорангіями (в), які містять такі спори (г, д). Після дозрівання оболонки спор розриваються на стрічкоподібні елатери – пружинки, які утримують спори групами.
Зі спор формуються гаметофіти. Чоловічий гаметофіт позначено літерою «е», а поряд – жіночий (з). Чоловічу гамету – сперматозоїд – позначено літерою «ж». Після запліднення (злиття сперматозоїда з яйцеклітиною) із зиготи розвивається спорофіт.
Після спороношення весняні пагони відмирають, а формуються літні зелені фотосинтезуючі пагони. Їх також називають вегетативними.
На кореневищах хвощів формуються бульби – видозмінені пагони, у яких відкладається крохмаль. Існує припущення, що ці бульби колись використовувалися в їжу.
Підземна частина хвощеподібних – це:корінькоренеплідкореневищечленисте стеблоПідземна частина хвоща представлена кореневищем, на якому можуть утворюватися бульби.
Основна функція весняних пагонів хвоща польового –спороношенняфотосинтезнакопичення поживних речовинзакріплення рослини в ґрунтіВесняні пагони хвоща польового бурі та спороносні, а літні – зелені та фотосинтезуючі.