Класифiкацiя листкiв

Залежно вiд зовнiшньої будови, розрiзняють складнi та простi листки.

Визначення Простi листки — це листки, в яких на одному черешку розташовується лише одна листкова пластинка, навiть глибоко розсiчена. Складнi листки — це листки, в яких на одному черешку наявнi кiлька пластинок.

Основнi типи складних листкiв

Листок

Представник

Зображення

Трiйчастий

Конюшина

Пальчастоскладний

Гiркокаштан, люпин

Парноперистоскладний

Горох, жовта акацiя

Непарноперистоскладний

Троянда, бiла акацiя

В гіркокаштану листки:простітрійчастіпальчастіперистоскладні

У конюшини листки:трійчастіперистоскладніпальчастіпрості

Last updated