Класифiкацiя листкiв

Класифiкацiя листкiв
Залежно вiд зовнiшньої будови, розрiзняють складнi та простi листки.
Визначення Простi листки — це листки, в яких на одному черешку розташовується лише одна листкова пластинка, навiть глибоко розсiчена. Складнi листки — це листки, в яких на одному черешку наявнi кiлька пластинок.
Основнi типи складних листкiв
Листок
Представник
Зображення
Трiйчастий
Конюшина
Пальчастоскладний
Гiркокаштан, люпин
Парноперистоскладний
Горох, жовта акацiя
Непарноперистоскладний
Троянда, бiла акацiя
В гіркокаштану листки:простітрійчастіпальчастіперистоскладні
У конюшини листки:трійчастіперистоскладніпальчастіпрості