Будова маточки та насінного зачатка

У маточці (сукупності плодолистків – гінецеї) розташований насінний зачаток. Маточка побудована із приймочки (1), стовпчика (2) та зав’язі (3). На приймочку потрапляє пилкове зерно, а у зав’язі розташований насінний зачаток.

Насінний зачаток складається з покривів (1) – інтегументів і багатоклітинної частини – зародкового мішка (2). У насінному зачатку є невеликий отвір – пилковхід (3) або мікропіле, крізь який у нього потрапить пилкова трубка (4).

У насінному зачатку розташований зародковий мішок (жіночий гаметофіт), а в зародковому мішку – 7 клітин. З того боку, з якого знаходиться пилковхід, розташовані три гаплоїдні клітини (з одинарним набором хромосом). Одна з них – яйцеклітина (5), інші дві – синергіди (6). Ці три клітини: яйцеклітина та синергіди формують яйцевий апарат.

На протилежному полюсі також знаходяться три гаплоїдні клітини – антиподи (7).

В центрі зародкового мішка знаходиться диплоїдна клітина – центральна клітина (8).

Установіть відповідність між складовими маточки під час подвійного запліднення та їхніми зображеннями на рисунку. Центральна клітинаАБВГД

СперміїАБВГД

Вегетативна клітинаАБВГД

ЯйцеклітинаАБВГД

Де розташований насінний зачаток у квіткових рослин?на приймочці маточкина пиляку тичинкиу зав’язі маточкиу квітколожі На квітколожі розташовуються елементи квітки, на приймочку маточки потрапляє пилок, який формується у гнізді пиляка тичинки.

Вже сформований зародковий мішок містить:5 клітин6 клітин7 клітин8 клітин Сформований зародковий мішок містить по три клітини на різних полюсах та одну центральну клітину.

Last updated