Будова маточки та насінного зачатка

У маточці (сукупності плодолистків – гінецеї) розташований насінний зачаток. Маточка побудована із приймочки (1), стовпчика (2) та зав’язі (3). На приймочку потрапляє пилкове зерно, а у зав’язі розташований насінний зачаток.
Насінний зачаток складається з покривів (1) – інтегументів і багатоклітинної частини – зародкового мішка (2). У насінному зачатку є невеликий отвір – пилковхід (3) або мікропіле, крізь який у нього потрапить пилкова трубка (4).
У насінному зачатку розташований зародковий мішок (жіночий гаметофіт), а в зародковому мішку – 7 клітин. З того боку, з якого знаходиться пилковхід, розташовані три гаплоїдні клітини (з одинарним набором хромосом). Одна з них – яйцеклітина (5), інші дві – синергіди (6). Ці три клітини: яйцеклітина та синергіди формують яйцевий апарат.
На протилежному полюсі також знаходяться три гаплоїдні клітини – антиподи (7).
В центрі зародкового мішка знаходиться диплоїдна клітина – центральна клітина (8).
Could not load image
Установіть відповідність між складовими маточки під час подвійного запліднення та їхніми зображеннями на рисунку. Центральна клітинаАБВГД
СперміїАБВГД
Вегетативна клітинаАБВГД
ЯйцеклітинаАБВГД
Де розташований насінний зачаток у квіткових рослин?на приймочці маточкина пиляку тичинкиу зав’язі маточкиу квітколожі На квітколожі розташовуються елементи квітки, на приймочку маточки потрапляє пилок, який формується у гнізді пиляка тичинки.
Вже сформований зародковий мішок містить:5 клітин6 клітин7 клітин8 клітин Сформований зародковий мішок містить по три клітини на різних полюсах та одну центральну клітину.