Видозмiни кореня

Видозмiна

Характеристика

Представники

Зображення

Коренеплід

Виконує запасаючу функцiю та формується внаслiдок потовщення головного кореня.

морква, буряк, петрушка

Бульбокоренi або кореневi бульби

Виконують запасаючу функцiю та формуються внаслiдок потовщення бiчних або додаткових коренiв.

Жоржина, батат, пшiнка весняна

Повiтрянi коренi

Виконують функцiю живлення та виникають у рослин, якi живуть на iнших рослинах. Повiтрянi коренi поглинають воду та поживнi речовини безпосередньо з повiтря.

Орхiдеї

Дихальнi коренi або пневматофори

Виникають в болотних рослин та забезпечують нижню частину рослини киснем.

Болотний кипарис, мангровi рослини

Ходульнi коренi

Виконують опорну функцiю, тобто утримують рослину в певному положеннi.

Кукурудза, мангровi рослини

Коренi-присоски або гаусторiї

Коренi присоски з’являються в рослин-паразитiв та напiвпаразитiв та забезпечують живлення за рахунок рослини, на якiй живе паразит.

Омела, повитиця, вовчок

Коренi-причiпки

Виконують функцiю закрiплення рослини на певнiй опорi.

Фiкуси, лазячi лiани, плющi

До видозмін кореня відноситься:коренеплід картоплікоренеплід морквикореневище пиріюкореневище півників У дводольних рослин вже наявна коренева система, причому стрижнева. Мичкувата коренева система властива більшості однодольних рослин.

Корені-причіпки наявні у:повитицікартопліморквиплюща Корені-причіпки здійснюють функцію закріплення на опорі та наявні у ліан, плющів і фікусів. Повитиця – рослина-паразит, тому в неї формуються корені-присоски, у картоплі формуються бульбокорені, а у моркви – коренеплід.

Функція повітряних коренів орхідей полягає у забезпеченні:живленнядиханняфотосинтезузакріплення на опорі Орхідеї – рослини-епіфіти. Тобто вони живуть на інших рослинах, але живляться не за рахунок цих рослин, а самі, шляхом поглинання поживних речовин із повітря. Саме цей процес забезпечують повітряні корені.

Last updated