Зовнiшня будова листка

Листок складається з листкової пластинки, до основних функцiй якої належать фотосинтез, газообмiн i транспiрацiя, та основи – мiсця, в якому листок приєднується до стебла. Мiж листковою пластинкою та основою може бути черешок, як на малюнку. Черешок регулює положення листка у просторi. Якщо черешка немає, такий листок називається сидячим. Сидячi листки наявнi, наприклад, в гвоздики, кукурудзи та пшеницi.

У листках наявнi жилки – пучки судин i волокон, якi виступають на листковiй пластинцi та виконують транспортну та опорну функцiї.

Iнколи бiля основи листка наявнi прилистки – невеликi бiчнi вирости. Вони виконують рiзнi функцiї у рiзних рослин. Наприклад, у бобових прилистки великi та беруть участь у фотосинтезi й транспiрацiї, а в бiлої акацiї – колючi, та виконують захисну функцiю.

Узагальнити зовнiшню будову листка можна таким чином:

Частина листка

Функцiї

Листкова пластинка

Газообмiн, транспiрацiя, фотосинтез, iнколи запасання поживних речовин та вегетативне розмноження

Черешок

Опорна, провiдна, формування листкової мозаїки

Основа листка

Потовщення, яке з’єднує листок зi стеблом

До основних функцій черешка НЕ належить:опорнагазообмінуформування листкової мозаїкипровідна

Потвщення, в я кому листок з'єднується зі стеблом, це:листкова пластинка прилисткиоснова листкачерешок

Last updated