Відділ Покритонасінні

Загальна характеристика відділу Покритонасінні:

  • Поява квітки — органу розмноження;

  • Поява плоду, який забезпечує кращий захист і поширення насіння;

  • Досконаліша будова провідних тканин, в покритонасінних з’являються справжні судини;

  • Різноманітність видозмін вегетативних органів;

  • «Покритонасінні» — насінний зачаток захищений зав’яззю.

Життєвий цикл Покритонасінних

  1. Гаметофіт. Чоловічий гаметофіт — це пилкове зерно. Воно містить вегетативну клітину, з якої проросте пилкова трубка, та два спермії, вкрите двома оболонками. Жіночий гаметофіт – зародковий мішок, тобто жіночі органи статевого розмноження.

  2. Гамети. З гамет, що сформувалися в гаметофітах, утворюється зигота, внаслідок подвійного запліднення. Вода для запліднення не потрібна.

  3. Насінина. Із зиготи формується зародок, який міститься у насінині.

  4. Спорофіт. З насінини розвивається спорофіт. На спорофіті наявні спорангії (пилкові мішки та насінні зачатки), у яких формуються спори.

  5. Спори. Покритонасінні — різноспорові рослини. У їх спорангіях формуються різні за будовою спори, зокрема мікроспори, з яких розвиватиметься чоловічий гаметофіт – пилкове зерно, та мегаспори, з яких розвиватиметься зародковий мішок – жіночий гаметофіт.

Класи Однодольні та Дводольні

Клас Дводольнi

Клас Однодольнi

Дві сім’ядолі

Одна сім’ядоля

Зазвичай стрижнева коренева система

Мичкувата коренева система

Дерев’янисте (наявний камбій) або трав’янисте стебло

Трав’янисте стебло (камбій відсутній)

Зазвичай черешкові листки, прості або складні, сітчасте жилкування

Зазвичай сидячі листки, прості, жилкування паралельне або дугове

Чотири – або п’ятичленні квітки, зазвичай подвійна оцвітина

Тричленні квітки, зазвичай проста оцвітина

Виняток: Подорожник

Виняток: вороняче око

Одна з характерних ознак Дводольних рослин:одна сім’ядолятричленна квіткасітчасте жилкуваннядугове жилкуванняУ Дводольних рослин дві сім’ядолі, квітки чотири- або п’ятичленні, а жилкування сітчасте.

Однодольні рослини не утворюють річних кілець, тому що не маютьепідермикамбіюстовпчастої паренхімикориРічні кільця утворюються внаслідок періодичного функціонування камбію, який в рослин класу Однодольні відсутній.

Last updated