Явище листопаду

Розрiзняють листопаднi та вiчнозеленi рослини.

Визначення Листопаднi рослини — це тi, якi перебувають якийсь час у безлистому станi.

У вiчнозелених рослин листки теж опадають, однак не одночасно, завдяки чому вони не перебувають у безлистому станi.

Листопад вiдбувається внаслiдок старiння листка. Пiгмент хлорофiл руйнується, iншi пiгменти – каротиноїди та антоцiани, якi надають листку осiннього забарвлення – жовтого, червоного тощо, накопичуються.

Основна функцiя листопаду – це зменшення витрат води. Взимку процес надходження води до рослинного органiзму сповiльнюється, тому рослини скидають листки. У пустелях же листопад вiдбувається влiтку, аби зменшити витрати води у посушливий перiод.

Last updated