Кореневi системи

Усi коренi рослини об’єднуються в кореневi системи.

Розрiзняють два види кореневих систем:

  • а) – стрижнева;

  • б) – мичкувата.

Стрижнева коренева система

Мичкувата коренева система

Головний корiнь значно вирiзняється за товщиною та довжиною серед iнших коренiв. Така коренева система властива дводольним рослинам.

Головний корiнь не вирiзняється серед бiчних або вiдмирає. Така коренева система властива однодольним рослинам.

Дводольним рослинам властива:відсутність кореневої системимичкувата коренева системастрижнева коренева система У дводольних рослин вже наявна коренева система, причому стрижнева. Мичкувата коренева система властива більшості однодольних рослин.

Співвіднесіть кореневу систему та її характеристику: Стрижнева коренева системаголовний корінь не вирізняється серед бічних або рано відмираєголовний корінь яскраво виражений

Мичкувата коренева системаголовний корінь не вирізняється серед бічних або рано відмираєголовний корінь яскраво виражений

Last updated