Клас Хвойні

Загальна характеристика класу Хвойні

  • Найчисельніший клас Голонасінних

  • Наявність хвої – голчастих листків;

  • Наявність шишок, в яких знаходяться насінні зачатки;

  • Потужний верхівковий ріст;

  • Вітрозапильні рослини;

  • Вегетативне розмноження відсутнє, однак людина навчилася укорінювати живі за допомогою особливих речовин;

  • Наявність смоляних ходів;

Визначення Смолянi ходи – це тканина, ходи якої заповненi ефiрними олiями, бальзамами та смолами.

Різноманітність Хвойних

Рiд

Характеристика

Представники на територiї України

Сосна

У рослин формується розлога крона, щороку утворюється нове кільце гілок, тобто нова мутовка гілок. Перше кільце формується на третьому році життя. Порахувати вік сосни можна додавши до кількості кілець гілок два роки.

Сосна звичайна, сосна кримська, сосна гірська

Ялина

У рослин формується пірамідальна крона. Наявні довгі шишки, які звисають донизу.

Ялина звичайна (смерека)

Модрина

М’яка хвоя зібрана в пучки. Шишки невеликі та тримаються на гілках кілька років. Модрини – світлолюбні рослини.

Модрина польська, модрина європейська

Яловець

Невеликі дерева або кущики. В них формуються особливі шишкоягоди – це шишки, які мають м’ясисті луски, а тому схожі на ягоди.

Яловець звичайний, яловець козацький, яловець червоний

Тис

Кущі або дерева із червоно-сірою корою, у якій відсутні смоляні ходи. Молоді вегетативні органи тису отруйні. Після запліднення в насінини формується принасінник, який спочатку зелений, а згодом набуває жовтого або червоного кольору.

Тис ягідний

Кедр

Рід налічує усього чотири види. Всі кедри – великі й могутні дерева. Кедр ліванський навіть зображений на прапорі Лівану та зустрічається на півдні України.

Кедр ліванський

Використання Хвойних:

  1. У молодих пагонах, шишках та хвої містяться фітонциди – це біологічні речовини, які вбивають мікроорганізми, тому людина використовує Хвойні для оздоровлення повітря.

  2. Використання у хімічній промисловості для виробництва смоли, спиртів, скипидару, ацетону тощо.

  3. Використання у меблевій промисловості.

90% лісів на Землі мають у своєму складі Хвойні рослини!

Розмноження Хвойних на прикладі сосни звичайної

Сосна – однодомна рослина. На шишках наявні два типи лусок – покривні та насінні луски. Пилкові мішки, тобто спорангії, зібрані у стробіли, з них формуватиметься чоловічий гаметофіт. Насінні зачатки лежать відкрито на лусках жіночих шишок. Жіночий гаметофіт представлений двома архегоніями, всередині яких по яйцеклітині, та ендоспермом. Голонасінним властиве запилення вітром, при якому один зі сперміїв зливається з яйцеклітиною, а другий – гине. З інших клітин жіночого гаметофіту формується первинний ендосперм насінини. Шишки та пилкові мішки утворюються навесні. Після розсіювання пилку, пилкові мішки опадають. Запилені шишки з червонуватих і м’яких перетворюються на зелені та тверді. Їх луски загинаються та шишка відокремлюється від сосни. Запліднення відбувається через 12–15 місяців після запилення. Коли приблизно через два роки насінина дозріває, шишка стає бурою, її луски відкриваються та насіння висипається. В насінин наявні крилоподібні придатки, як на малюнку, що сприяє їх поширенню вітром. Висипання насінин відбувається приблизно на третій рік після запліднення.

Жіночий гаметофіт сосни розвивається у:антеридіїархегоніїнасінному зачаткуяйцеклітиніАнтеридії та архегонії – це органи статевого розмноження. Архегоній, тобто жіночий гаметофіт, формується в насінному зачатку. Яйцеклітина – це жіноча гамета.

Оберіть вірні твердження щодо розмноження сосни звичайної: I. Сосна – дводомна рослина. II. Для запліднення сосні необхідна вода. III. Пилок переноситься вітром. І, ІІІ, ІІІІІ, ІІІІ, ІІ, ІІІДля запліднення сосні не потрібна вода.

У якої рослини листки мають вигляд голок і зібрані пучками по 10-30 штук?туя західнатис ягідниймодрина звичайнасосна звичайна

Last updated