Жилкування

Означення Жилкування — це порядок розташування жилок на листковiй пластинцi.

Тип жилкування

Паралельне

Дугове

Сiтчасте

Дихотомiчне

Характеристика

Жилки розташованi паралельно вздовж листкової пластинки

Жилки розташовуються вздовж пластинки дугоподiбно

Вiд однiєї (центральної) жилки вiдгалужуються iншi

Жилки на листку роздвоюються

Представники

злаковi рослини

конвалiя, тюльпан, подорожник

дуб, клен, яблуня, кропива

гiнкго дволопа- теве

Зображення

Встановіть відповідність між типом жилкування та рослинами, яким воно властиве.

Сiтчастеподорожникпшеницякленгiнкго дволопатеве

Дихотомiчнеподорожникпшеницякленгiнкго дволопатеве

Дуговеподорожникпшеницякленгiнкго дволопатеве

Паралельнеподорожникпшеницякленгiнкго дволопатеве

Last updated