Водорості

Загальна характеристика водоростей:
 1. 1.
  Загальні ознаки всіх рослин: клітинна будова, автотрофне живлення, клітинну стінка, просочена целюлозою.
 2. 2.
  Будова: одноклітинні, багатоклітинні та колоніальні.
 3. 3.
  Тканини та органі відсутні;
Визначення Слань (талом) – тіло водоростей, не почленоване на тканини та органи.
 1. 1.
  Хлоропласти – хроматофори або хлорофілові зерна;
 2. 2.
  Розмноження: вегетативне (поділ клітин навпіл, частинами талому), нестатеве (спорами, зооспорами), статеве (гаметами);
 3. 3.
  Середовища життя: водне, наземне. Розрізняють водорості, які живуть у солоній воді, та водорості, які живуть лише в прісній воді.
Визначення
Альгологiя – наука, яка вивчає водоростi.
Планктон – органiзми, якi живуть у товщi води, та пересуваються з нею. Бентос – органiзми, якi мешкають на днi водойм.
Для водоростей характерне:лише вегетативне розмноженнялише нестатеве розмноженнялише статеве розмноженняусі види розмноженняВодорості можуть розмножуватися вегетативно (поділом клітини навпіл або частинами талому), нестатево – спорами та статево – гаметами.
Хроматофор у водоростей – це:хромопластипігментхлоропластстигма