Відділ Папоротеподібні

Загальна характеристика:

  1. Видозмінене стебло – кореневище;

  2. Великі перисті листки – вайї;

  3. Скупчення спорангіїв на нижньому боці листка – соруси;

  4. Переважання спорофіту над гаметофітом;

  5. Формування покладів кам’яного вугілля;

До Червоної книги України віднесено: марсилію чотирилисту, вудію альпійську, сальвінію плаваючу, адіантум венерин волос.

Особливості будови та процесів життєдіяльності щитника чоловічого:

Джерело зображення – «Ботаника» Андреева И.И., Родман Л.С.

На малюнку позначено спорофіт (а) з великими листками – вайями. А також сорус на нижньому боці вайї (б), кулясті утворення – це спорангії. Соруси вкриті покривальцем – індузієм.

Під літерою «г» познаечно окремий спорангій, з якого висипаються спори. Після потрапляння спори в ґрунт, з неї розвивається гаметофіт – заросток. Він зображений у нижній частині малюнка ліворуч. В нього наявні ризоїди, які закріплюють заросток у ґрунті. На гаметофіті функціонують зверху архегонії, а внизу – антеридії. Після злиття гамет (запліднення), із зиготи формується новий спорофіт.

Вирости, які позначено на рисунку буквою Х, призначені длязакріплення рослини в ґрунтіздійснення фотосинтезустатевого розмноженнявідкладання поживних речовинЗображено гаметофіт папороті, який закріплюється позначеними на малюнку ризоїдами в ґрунті.

Група спорангіїв на нижньому боці вайї називається:стробіліндузійсорусспороносний колосокСтробіл – це зібрання спорангіїв у плауна, індузій – покривальце, яке вкриває сорус, а спороносний колосок – сукупність спорангіїв у хвоща.

Last updated