Відділ Папоротеподібні

Загальна характеристика:
 1. 1.
  Видозмінене стебло – кореневище;
 2. 2.
  Великі перисті листки – вайї;
 3. 3.
  Скупчення спорангіїв на нижньому боці листка – соруси;
 4. 4.
  Переважання спорофіту над гаметофітом;
 5. 5.
  Формування покладів кам’яного вугілля;
До Червоної книги України віднесено: марсилію чотирилисту, вудію альпійську, сальвінію плаваючу, адіантум венерин волос.
Особливості будови та процесів життєдіяльності щитника чоловічого:
Джерело зображення – «Ботаника» Андреева И.И., Родман Л.С.
На малюнку позначено спорофіт (а) з великими листками – вайями. А також сорус на нижньому боці вайї (б), кулясті утворення – це спорангії. Соруси вкриті покривальцем – індузієм.
Під літерою «г» познаечно окремий спорангій, з якого висипаються спори. Після потрапляння спори в ґрунт, з неї розвивається гаметофіт – заросток. Він зображений у нижній частині малюнка ліворуч. В нього наявні ризоїди, які закріплюють заросток у ґрунті. На гаметофіті функціонують зверху архегонії, а внизу – антеридії. Після злиття гамет (запліднення), із зиготи формується новий спорофіт.
Вирости, які позначено на рисунку буквою Х, призначені длязакріплення рослини в ґрунтіздійснення фотосинтезустатевого розмноженнявідкладання поживних речовинЗображено гаметофіт папороті, який закріплюється позначеними на малюнку ризоїдами в ґрунті.
Група спорангіїв на нижньому боці вайї називається:стробіліндузійсорусспороносний колосокСтробіл – це зібрання спорангіїв у плауна, індузій – покривальце, яке вкриває сорус, а спороносний колосок – сукупність спорангіїв у хвоща.